Apsilankymas gyvūnų globos namuose ,,Binada“ – Elona Antakauskė

Apsilankymas gyvūnų globos namuose ,,Binada“ – Elona Antakauskė

Apsilankymas gyvūnų globos namuose ,,Binada“

1.Pavasariui bundant

Vėlyvas pavasaris šiluma nedžiugina. Žvarboka. Užsitraukiu gobtuvą, paspartinu žingsnį ir skubu į gyvūnų globos namus. Skubu vedina smalsumo, noro sutvirtinti žmonių ir gyvūnų ryšį.

Į Šiaulių pramoninio rajono pietvakarinę  teritoriją, kurią dalina geležinkelio atšaka, pėsčiomis patekti galima tipiniu pokario laikus menančiu tiltu. Užlipus aptrupėjusiais laiptais prieš akis atsiveria dauba su įvairaus laikotarpio industriniais pastatais.  Vietovė atitinka pavadinimą – Daubos gatvė. Kaip aiškino mano pažįstama Jurgita,  gyvūnų globos namai randasi Daubos gatvėje  penki. Apačioje  dešinėje už metalo strypų tvoros po žvyrą laksto šuo. Vėliau sužinau, kad tai laika,  vardas − Kubilius.

Išgirdusi daugiabalsį lojimą manęs pasitikti atskuba Jurgita. Paklaususi ar nebijau šunų, mergina pakviečia užeiti į namelio vidų. Kambario prieblandoje šilumą skleidžia metalinė krosnelė. Prieš langą stovi klijuote užtiestas stalas su užkandžiais. Gale jo šypsosi šeimininkė Ada. Du didžiuliai šunys pakyla, bet nepuola, tik žvelgia į akis. Žiūriu į juos. Glostau dešine ranka vieną, kaire kitą. Klausausi Jurgitos, kuri aiškina, kad Kaune studijuoja gyvūnų globos mokslus, o ,,Binadoje“ šiuo metu atlieka praktiką. Susipažįstu su tyliuoju  šeimininkės pagalbininku Gintu. Vėliau sužinau keturkojų galiūnų vardus – smėlio spalvos kiek šlubčiojantis – Nafas, o sodriai rudo kailio –Tera. Tik prasidėjus pokalbiui – žinia, kad Gintas su Ada turi važiuoti sutvarkyti reikalus.

Tuomet su Jurgita išeiname į kiemą, į teritoriją išraižytą takelių, tarp kurių voljerai ir nameliai. Mus sutinka, prie mūsų bėga įvairių dydžių, amžiaus ir veislių šunys, lojantys, viauksintys, skambantys varpeliais. Blyksteli saulės spindulys, grimzta į sklypo viduryje snūdūriuojantį lauko akmenimis grįstą tvenkinį. Jurgita pasakoja kaip nagingas šeimininkas čia įrengė vandens krioklį.

Tarp supiltų miniatiūrinių pavasario žaluma bundančių kalvelių įsitaisę ir etnografinio paveldo eksponatai: vežimai, ratlankiai, akėčios.

Jurgita praveria dar vienus vartelius. Už jų paliekame Nafą ir Terą. Mergina atrakina namelio duris. Priemenėje sukrauti kraiko maišai. Čia karaliauja katės. Žengiame į svetainę, kurią apšildo elektrinis šildytuvas. Prieš akis atsiveria aprūpinta gyvūnėlių buitis: bufetas, veidrodis, šviestuvas, žaidimų įranga, dubenėliai su įvairaus maisto asortimentu,vandeniu, pienu. Bet kuri pasaulio katė apsidžiaugtų tokiomis gyvenimo sąlygomis. Murklės ir murkliai išdykauja, landžioja, slepiasi, laksto,  šelmiškai blykčioja akys, blizga raini, juodi, rusvi kailiukai.

Išeiname į lauką. Pirmaisiais pumpurais puošiasi medžiai. Žvilgsnį nuleidžiu žemyn.

  • Čia paminklas šuniui, − paaiškina Jurgita.

Mažytis antkapėlis su vardu.  Žmonių gyvenimo ir papročių atkartojimas gyvūnų pasaulyje. Mažoje to pasaulio dalyje.

Kol Jurgita aprodo gyvūnų miestelį, taip būtų galima pavadinti ,,Binados“ įstaigos teritoriją, grįžta šeimininkai. Lojimu juos džiaugsmingai pasitinka Kubilius. Nafas, Puma ir Tera nuskuba prie automobilio. Danguje išsklaidžiusi debesis saulė pažeria žemėn pluoštą drungnų spindulių. Pavasaris. Gamtos gyvybės atgimimas. Aplink mane sukasi šunys. Susidraugavome.

Nepajutau,kaip prabėga kelios valandos bendraujant su geraširdžiais  šeimininkais, su dalykiška ir nuovokia Jurgita gyvūnų bendruomenės apsuptyje.

Kviečiu į ,,Binadą“ apsilankyti darželinukus, moksleivius,  suaugusius. Patalkinkime įstaigos šeimininkams,  paglobokime gyvūnus. Bet kuris šuo gali tapti geriausiu tavo draugu, o rūpestis draugu suteiks ir tau sveikatos.

Elona Antakauskė

 

Jei kuo nors galite padėti gyvūnams ar norite apsilankyti ,,Binadoje“,  žemiau nurodau įmonės rekvizitus ir kontaktus:

Adelės globojami gyvūnai
Gavėjas VŠĮ Binada
Įmonės kodas 302579727
Banko sąsk. LT907300010125369966
vadovė ADELĖ LEVANIENĖ
Paypal: Binada.vsi@gmail.com
Telefonas: 8-614-36078

Komentarai išjungti.